Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiającego publikuje Informację o wyborze najkoprzysrtniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania: „Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową – etap II"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy PZP publikuje Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania: „Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową – etap II"

Informacja z otwarcia ofert KOMR

 

 

W związku z zakończeniem procesu oceny ofert i dokumentów, Pełnomocnik Zamawiających publikuje  oficjalnie zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXIV Grupa Zakupowa MAE.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających, zgodnie z treścią art. 86 ust. 5 ustawy PZP, publikuje Informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na ”Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXIV Grupa Zakupowa MAE”

Informacja z otwarcia ofert  XXXIV GZ MAE

 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym dotyczacym zadania „Zmiana źródła ciepła w obiektach Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku na kogenerację gazową – etap II" 

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. występująca w charakterze pełnomocnika Zamawiających publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXXIV Grupa Zakupowa MAE"

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy