Strona Główna

Aktualności

Oferta MAE

O MAE

Projekty

Kontakt

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

SPOTLOG Logo

W kwietniu Warszawa stała się centrum dyskusji na temat przyszłości logistyki miejskiej i jej wpływu na społeczność lokalną. Projekt "Green and Socially resPOnsible ciTy Logistics InnovaTions" - SPOTLOG, zgromadził partnerów z 8 krajów Europy, by omówić nowe podejścia oraz wyzwania w zrównoważonym transporcie miejskim.

The city we want

Spotkanie, które miało miejsce w dniach 16 i 17 kwietnia, było rezultatem inicjatywy Mazowieckiej Agencji Energetycznej mającej na celu partnerską wymianę doświadczeń. Wybór Warszawy jako lokalizacji nie był przypadkowy, ponieważ miasto to staje się coraz bardziej dynamicznym środowiskiem do testowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu i logistyki.

Podczas spotkania partnerzy projektu prezentowali innowacyjne rozwiązania, wdrażane w ich regionach. Jeden z przykładów to MoLo Hub (People-Centric Mobility & Logistics Hubs), mający na celu integrowanie usług mobilnościowych i logistycznych oraz poszukiwanie synergii między nimi. Podczas dyskusji poruszono również kwestie strategii i rozwiązań współpracy dla zeroemisyjnej miejskiej dystrybucji towarów oraz problemy logistyczne i ich rozwiązania w innych miastach i regionach europejskich. Wiąże się to z procesem elektryfikacji floty w firmach logistycznych omówionym przez firmę VPD.

Integralnym elementem spotkania była wizyta studyjna w Mobility Hub przy Metrze Młociny oraz zapoznanie się z infrastrukturą ładowarek dla elektrycznych autobusów na Chomiczówce stanowiły konkretne przykłady innowacyjnych rozwiązań, które już są wdrażane w Warszawie.  Pani Katarzyna Kondej, reprezentująca Zarząd Transportu Miejskiego, wskazywała uczestnikom praktyczne funkcje tego miejsca oraz jego rolę w lepszym skomunikowaniu centrum miasta z przedmieściami oraz miejscowościami położonymi na obrzeżach Warszawy.

Dzięki uprzejmości Miejskich Zakładów Autobusowych po mieście poruszaliśmy się udostępnionym na ten cel elektrycznym autobusem miejskim, co świetnie wpisywało się w tematykę projektu i promowanie zrównoważonego transportu.

Projekt SPOTLOG nie tylko podnosi świadomość na temat konieczności zmiany w dziedzinie logistyki miejskiej, ale również dostarcza konkretne rozwiązania, które mogą być wdrożone w różnych miastach europejskich. Dyskusje i wizyty studyjne takie jak ta, która miała miejsce podczas spotkania w Warszawie, są kluczowe dla budowania wspólnej wizji zrównoważonej mobilności w Europie.

20240417 091708

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Nowogrodzka 31 lok. 330, 00-511 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy