Szkolenie POWER4BIO z biomateriałów

 P4B Webinar main

POWER4BIO organizuje serię seminariów szkoleniowych na temat materiałów pochodzenia biologicznego. Podczas dwóch tematycznych szkoleń internetowych eksperci z konsorcjum POWER4BIO, powiązane projekty biogospodarki, firmy z sektora przemysłu opartego na biotechnologii, instytuty badawcze i agencje międzynarodowe przedstawią wgląd w aktualny stan materiałów pochodzenia biologicznego na poziomie UE, innowacyjnych praktyk i kluczy udanych przypadków biznesowych, łańcuchów wartości, trwałości, możliwości finansowania i wspierających polityk. Wszystkie webinaria są bezpłatne i otwarte dla wszystkich.

Możesz zarejestrować się na webinar szkoleniowy pod następującym linkiem: Rejestracja webinair

P4B Webinar 1

Webinarium szkoleniowe 1: Wprowadzenie do biomateriałów  Wtorek, 19 stycznia; 9:30 - 11:30

Podczas tego szkolenia internetowego POWER4BIO dotyczącego materiałów pochodzenia biologicznego przedstawimy ogólny przegląd materiałów pochodzenia biologicznego w Europie i przedstawimy przykłady dobrych praktyk. Przedstawimy także POWER4BIO Bioregional Strategy Accelerator Toolkit (BSAT), platformę internetową, która pomaga decydentom w przeglądzie lub opracowaniu regionalnych strategii biogospodarki.

 

 P4B Webinar 2

Webinarium szkoleniowe 2: Biomateriały: finansowanie, polityki wspierające, przykłady dobrych praktyk  Piątek, 22 stycznia; 9:30 - 12:00

Podczas drugiego webinarium szkoleniowego POWER4BIO na temat materiałów pochodzenia biologicznego zajmiemy się potrzebami, ograniczeniami i możliwościami instrumentów polityki w zakresie materiałów pochodzenia biologicznego. Przyjrzymy się bliżej instrumentom polityki, które ułatwiają rozwój potencjalnych łańcuchów wartości i wyznaczają im wymogi. Przedstawimy również wyniki i dobre przykłady polityki z zadania 4.2 projektu POWER4BIO: polityki publiczne i przepisy wspierające modele biznesowe oparte na biotechnologii na poziomie regionalnym. Będziemy również brać pod uwagę praktyczne aspekty wdrażania instrumentów finansowych i przedstawiać kolejne przykłady dobrych praktyk.

Więcej informacji i szczegółową agendę można znaleźć we wpisie aktualności na stronie projektu: POWER4BIO webinar series: Bio-based materials https://power4bio.eu/webinar-series-bio-based-materials

Proszę korzystać również z mediów społecznościowych POWER4BIO:Twitter  LinkedIn  Facebook