Płatny staż w Mazowieckiej Agencji Energetycznej:- Asystent ds. energetycznych


Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE) zaprasza studentów oraz absolwentów kierunków związanych z energetyką na płatny staż.
Główne obowiązki:
• udział w projektach z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej,
• wykonywanie bazy danych przedstawiającej zaawansowanie oraz stan techniczny źródeł ciepła na terenie województwa mazowieckiego,
• opracowywanie danych energetycznych,
• udział w pracach koncepcyjnych.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku: Staż w MAE

Termin składania aplikacji: 31.08.2020,  CV prosimy wysłać na adres email: biuro@mae.com.pl