POWER4BIO Webinar Main

Serdecznie zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu czterech tematycznych warsztatów poświęconych biogospodarce organizowanych w ramach projektu POWER4BIO. Kurs będzie koncentrował się na temat biochemikaliów. Podczas wydarzenia zostanie przedstawiony wgląd w obecny stan biochemikaliów na poziomie UE, innowacyjne praktyki i klucze do udanych przypadków biznesowych, możliwości finansowania i polityki wsparcia. Wszystkie seminaria są bezpłatne.

 

Szkolenie internetowe 1: Biochemikalia: status quo na poziomie UE i plan działań

Wtorek, 30 czerwca; 9:00 - 10:30

Szkolenie internetowe 2: Innowacyjne praktyki i klucze do udanych spraw biznesowych

Wtorek, 7 lipca; 9:00 - 10:30

Szkolenie internetowe 3: Zrównoważony rozwój w produkcji biochemicznej

Wtorek, 7 lipca; 10:30 - 11:30

Szkolenie internetowe 4: Jak finansować biochemikalia i ich łańcuchy wartości z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Wtorek, 14 lipca; 9:00 - 10:30

Szkolenie internetowe 5: Wspieranie polityki dla biogospodarki - koncentracja na biochemikaliach

Wtorek, 14 lipca; 10:30 - 11:30

Link do rejestracji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://power4bio.eu/webinar-series-biochemicals