MAE

Mazowiecka Agencja Energetyczna będąca partnerem projektu POWER4BIO i realizująca zadanie stworzenia wizji i strategii biogospodarki w regionie Mazowsza udostępnia opracowaną wizję biogospodarki do konsultacji społecznych. Wszelkie uwagi i sugestie zmian są mile widziane. Prosimy przesyłać komentarze do dnia 30 lipca godz. 12:00 na adres e-mail a.luks@mae.com.pl.