W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia zgłoszonymi przez zainteresowanych Oferentów oraz z uwagi na fakt, iż mogą one istotnie wpłynąć na cenę realizacji zamówienia Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. uzupełnia wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia dot. „ Opracowanie strategii pozyskiwania nowych członków Klastra w perspektywie dalszego rozwoju”.


Zapytanie ofertowe>>

Uzupełnienie>>>

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.08.2013 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl