Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na opracowanie 

"Strategii pozyskiwania nowych członków Klastra” Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w perspektywie dalszego rozwoju.

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 20.08.2013 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: biuro@mae.com.pl.


Szczegóły tutaj >>>