Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG” zaprasza do przedstawienia swojej oferty na reliazację usługi szkoleniowej w zakresie realizacji zadań projektowych dla klientów w zakresie efektywności energetycznej „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie komunikacji i kooperacji podmiotów”.

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 03.06.2013 r. do godz. 11.00 na adres e-mail: biuro@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Szczegóły tutaj >>>