„Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaprasza do przedstawienia swojej oferty na „Opracowanie analizy produktu/usług Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” w perspektywie dalszego rozwoju”.

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Szczegóły tutaj >>>