Zamawiający - Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zaprasza do przedstawienia swojej oferty na „Opracowanie mapy technologicznej tj. strategii rozwoju technologii usług/ produktów Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w oparciu o posiadane technologie i know how poszczególnych członków klastra".

Odpowiedź na zapytanie należy składać w terminie do dnia 29.05.2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu) na adres e-mail: biuro@mae.com.pl, faksem na nr 22 290 29 42 bądź tradycyjną pocztą na adres Spółki.

Szczegóły tutaj >>>