Wyszukiwarka

PROmoting regional Sustainable Policies on Energy and Climate change mitigation Towards 2030


Źródło finansowania
Interreg Central Europe; całkowity budżet projektu: 1 919 595,91 EUR

Okres realizacji projektu :  2019-04-01 - 2021-09-30

 

Koncepcja projektu

PROSPECT2030 podejmuje wyzwania związane z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną i przyjęciem polityki łagodzenia zmiany klimatu, przed którą stoją wszystkie regiony Europy Środkowej. Projekt opiera się na przekonaniu, że regiony powinny być centrum radykalnego przemyślenia wykorzystania funduszy publicznych i podejścia do planowania energetycznego w bardziej zdecentralizowany i inteligentny sposób. Jego głównym celem jest zatem zwiększenie zdolności zaangażowanych regionów w mobilizowaniu inwestycji ukierunkowanych na osiągnięcie celów energetycznych na 2030 r. Poza uwzględnieniem istniejących ram prawnych dotyczących planowania i funduszy publicznych w każdym regionie, projekt zapewni innowacyjną ścieżkę poprzez połączenie planowania energetycznego z aspektami ekonomicznymi, finansowymi i technicznymi. Projekt rozpoczyna się od oceny inwestycji niskoemisyjnych na lata 2014–2020 i następuje wraz z działaniami w zakresie planowania energetycznego z holistycznym spojrzeniem na rok 2030 w zakresie zestawu 2-3 kluczowych technologii niskoemisyjnych, zidentyfikowanych w każdym regionie za pomocą partycypacyjnej konsultacji z zainteresowanymi stronami. Wyniki tych działań będą dotyczyć wykorzystania środków publicznych na następny okres programowania, zapewniając trwałość projektu. Ponadto 7 regionalnych planów działań w zakresie energii, pakiety szkoleń online i kampania replikacji zagwarantują powtarzalność projektu, ponieważ duża liczba zainteresowanych stron, oprócz partnerstwa, skorzysta z głównych produktów projektu. Transnarodowa działalność w zakresie budowania zdolności ułatwi proces wzajemnego uczenia się, podczas gdy skuteczna kampania komunikacyjna zwiększy możliwości przenoszenia projektów.

 

Kształt konsorcjum projektu

Konsorcjum projektu tworzą: Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Enenergetski institute Hrvoje Požar, Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH, AACM Central Europe Tanácsadó Kft., Hochschule Magdeburg-Stendal, Ministerium
für Umwelt, Landwirtsch aft und Energie des Landes Sachsen-Anhalt.

 

Kontakt

Żaneta Latarowska
E-mail: z.latarowska@mae.com.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy