Wyszukiwarka

Zarządzanie energią w samorządach

MAE stworzyła projekt, który pomoże jednostkom samorządu terytorialnego wypełnić obowiązki, jakie wynikają z nowej Ustawy o efektywności energetycznej.

1. Wiek XXI to wiek poszanowania energii. W czym ono się przejawia? Przede wszystkim w działaniach, których podstawą jest racjonalna analiza wszystkich uczestników rynku energetycznego, jak również racjonalne zużycie energii. Podobnego zdania był ustawodawca, przygotowując nowelę Ustawy o efektywności energetycznej. Nałożyła ona na jednostki samorządu terytorialnego (jst) nowe zadania związane z efektywnością energetyczną i realizacją obowiązku uzyskania oszczędności energii.

2. Od 1 października 2016. – czyli od dnia, w którym zaczęła obowiązywać ustawa – jst zobowiązane są m.in. podjąć i sfinansować działania optymalizujące zużycie energii. Ich rezultaty powinny być jawne, a informacje o nich możliwe do znalezienia np. na stronie internetowej instytucji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, MAE podjęła się stworzenia zespołu eksperckiego, który (na bazie oprogramowania przygotowanego specjalnie na potrzeby monitoringu energii) jest w stanie przejąć od samorządów część obowiązków ustawowych dotyczących zarządzania energią. Zespół ten działa w ramach Mazowieckiego Centrum Zarządzania Energią (MCZE).

3. Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym – tzw. smart grids (inteligentne sieci) – energia wytwarzana przez tradycyjne elektrownie węglowe będzie stopniowo zastępowana energią pochodzącą ze źródeł rozproszonych, odnawialnych. Ich zaletą jest możliwość magazynowania oraz zarządzania popytem. Z kolei zmiana architektury systemu energetycznego przeniesie ciężar odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego z poziomu centralnego na poziom lokalny – regionów lub poszczególnych gmin. Sprostanie wyzwaniom technologicznym i ustawowym może okazać się trudne bez odpowiednich kompetencji bądź zakontraktowanego eksperta zewnętrznego, który będzie w stanie wesprzeć samorząd.

4. Co więcej, tylko dzięki wiarygodnym, czytelnym danym można właściwie zarządzać zarówno poborami energii, jak i kosztami. Proponowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną rozwiązanie zapewni monitoring energii we wszystkich jst wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Wdrożenie monitoringu (w pierwszym etapie) polega na analizie poborów i kosztów energii elektrycznej we wszystkich punktach poboru energii (PPE). Pozwoli to nie tylko zweryfikować realne pobory oraz wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w rozliczeniach, ale także przejąć pełną odpowiedzialność za kontakty z energetyką. System MCZE pomoże też określić profil zużycia w poszczególnych obwodach energetycznych (budynkach) bądź dowolnych układach funkcjonalnych. Monitorowanie zużycia mediów będzie możliwe za pomocą wdrożenia specjalistycznego IT (docelowo połączonego z „inteligentnymi licznikami”) i pracy zespołu analitycznego Mazowieckiego Centrum Zarządzania Energią.

5. Podsumowując, projekt MCZE wdroży elektroniczne (zdalne) zarządzanie poborem energii elektrycznej. Co w ten sposób zyskamy?

  1. zmniejszy się ilość, w tym koszt, zużycia energii,
  2. zwiększy się efektywność wykorzystania energii,
  3. poprawę jakości kupowanej energii.

Projekt zapewni kompletny monitoring zużycia energii oraz stały dostęp online zarówno do danych wsadowych, jak i raportów wspomagających zarządzanie zużyciem energii w obiektach publicznych oraz na obszarze jst. Daje to gwarancję nie tylko racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w samorządzie, ale również pobudzenia w sektorze publicznym postaw proekologicznych.

Bartosz Dubiński

Mazowiecka Agencja Energetyczna

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy