Wyszukiwarka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 14 podmiotów samorządowych i innych - XXIV Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XXIV Grupa Zakupowa MAE

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXIV GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 11.08.2016 r. do godz. 12.00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 14 podmiotów (Zamawiających):

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXIII Grupa Zakupowa MAE


W związku z zawarciem umowy przez ostatniego Zamawiającego spośród podmiotów uczestniczących w XXIII Grupie Zakupowej energii elektrycznej opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – XXIII Grupa Zakupowa MAE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 7 podmiotów samorządowych i innych - XXIII Grupa Zakupowa MAE.

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXIII GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 06.05.2016 r. do godz. 12.00

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem