Wyszukiwarka

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXV Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXV GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 12.10.2016 r. do godz. 12.00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 11 podmiotów (Zamawiających):

1. Gmina Załuski
2. Gmina Gozdowo
3. Teatr Polski w Warszawie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 95 podmiotów (Zamawiających):

1. Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
2. Gmina - Miasto Płock , Urząd Miasta Płocka
3. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla 14 podmiotów samorządowych i innych - XXIV Grupa Zakupowa MAE.

Szczegóły:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty XXIV Grupa Zakupowa MAE

Pełnomocnik zamawiającego publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV Grupa Zakupowa MAE"

Wyjaśnienia do SIWZ XXIV GZ MAE

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do dnia 11.08.2016 r. do godz. 12.00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) dla niżej wymienionych 14 podmiotów (Zamawiających):

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem