WyszukiwarkaSzanowni Państwo

Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne: „JESSICA w woj. mazowieckiem – pożyczki objęte pomocą de minimis”, które rozpocznie się 13 marca 2014 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w Sali Kinowej Centrum Bankowo-Finansowego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa.
Spotkanie organizowane jest w związku z rozszerzeniem dotychczasowej oferty preferencyjnego finansowania inwestycji – o pożyczki objęte pomocą de minimis w ramach inicjatywy JESSICA, wdrażanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2014.
Wprowadzenie pożyczek de minimis zwiększa dostępność wsparcia JESSICA oraz daje szereg możliwości, które zaprezentowane zostaną w trakcie spotkania. Najważniejsze z nich dotyczą:zwiększenia udziału kwoty pożyczki do 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, możliwości rozpoczęcia inwestycji przed złożeniem wniosku o pożyczkę orazkorzystniejszych zasad kwalifikowania wydatków.

W konkursie na najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu organizowanym przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. w ramach międzynarodowego projektu Regional Energy Concepts (CEP REC) wyłonieni zostali następujący laureaci w trzech kategoriach

  1. W kategorii „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. za projekt Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-leciai Książąt Mazowieckich w Warce
  2. W kategorii „Odnawialne źródła energii” – firma Plastoma Michał Żydek za projekt Elektrownia słoneczna EkoWawer o mocy 100 kW pracująca dla  systemu pomp ciepła produkujących ciepło i chłód na potrzeby własne hal magazynowo- biurowych. Pompy ciepła typu powietrze - woda jako podstawowe źródło ciepła i chłodu w domach jednorodzinnych.
  3. W kategorii „Budownictwo energooszczędne” - Ecoville Spółka z o.o. za projekt „Osiedle domów pasywnych ecoville”
W dniu 07.02.2014r. w Płocku została zawarta umowa pożyczki na realizację projektu „Rewitalizacja i termomodernizacja budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem przydworcowym”. To pierwszy projekt, który zostanie zrealizowany komplementarnie ze środków Inicjatywy JESSICA w ramach działania 5.2 (Rewitalizacja) oraz 4.3 (Efektywność Energetyczna). W ceremoni podpisania umowy wziął udział m.in. Pan Bartosz Dubiński - Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

W dniu 03.02.2014r. Mazowiecka Agnecja Energetyczna brała udział w Polskim Kongresie Energii Odnawialnej w Płocku.

Główne kwestie poruszane na konferecji to najnowsze prognozy oraz informacje gospodarcze, a także regulacje prawne i praktyczne aspekty związane z szeroko pojętym inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce. Uczestnicy spotkania próbowali m.in. odpowiedzieć na pytanie czy kierunek polityki UE w zakresie OZE jest szansą czy zagrożeniem dla polskiej gospodarki i energetyki?

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

W ramach Grupy oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.

W dniach od 12 do 15 listopada 2013, na zaproszenie PARP, przebywała w Polsce delegacja przedstawicieli businessu oraz władz samorządowych Ukrainy. Ta wizyta studyjna przedstawicieli ukraińskich organizacji w Polsce odbyła się w ramach projektu „Wspieranie Ukrainy w zakresie wdrażania Small Business Act oraz dostosowywania ukraińskiego ustawodawstwa dotyczącego MŚP do standardów prawnych Unii Europejskiej”.

Jednym z tematów, które znalazły się w obszarze zainteresowania naszych gości były zagadnienia związane z funkcjonowaniem klastrów w Polsce. Przedstawiciele MAE, koordynującej działania „Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii”, zostali poproszeni o wzięcie udziału w sesji poświęconej temu tematowi.
ZACZNIJ OD ENERGII !!!

Konkurs na najlepsze rozwiązania energetyczne na Mazowszu
 
Zapraszamy do składania projektów w ramach organizowanego przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. konkursu na najlepsze rozwiązanie energetyczne, organizowanego w ramach projektu CEP-REC (Plan rozwoju energetyki na Mazowszu) - Projekt strategiczny Komisji Europejskiej.

Ogłoszenie zapraszające do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W związku z zakończeniem projektu unijnego „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości”,  30 października 2013 r. odbyła się w Przesmykach konferencja zorganizowana przez Lidera Projektu - Gminę Przesmyki, reprezentowaną przez Wójta Andrzeja Skolimowskiego oraz Partnerów: Gminy Repki, Paprotnia i Korczew.

Mazowiecką Agencję Energetyczną reprezentował Dariusz Ciarkowski, Członek Zarządu oraz Włodzimierz Pomierny, który wygłosił prezentacje przedstawiającą stan obecny i oczekiwany odnawialnych źródeł energii na Mazowszu. Podczas spotkania podkreślono, iż wkładem MAE w dany projekt było opracowanie Studium wykonalności, które stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 29.12.2010 r.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy