Wyszukiwarka

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej projektowej i kosztorysowej systemu IT nadzoru poboru energii (ciepło, gaz, energia elektryczna) oraz zużycia wody dla samorządowych jednostek sektora finansów publicznych z terenu województwa mazowieckiego.

Podstawowym celem systemu IT jest kontrola poboru energii (ciepło, gaz, energia elektryczna) i zużycia wody. Zakres projektu powinien obejmować urządzenia pomiarowe, system informatyczny do gromadzenia i rejestracji danych oraz interfejs operatora.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie komunikacji i kooperacji podmiotów”, które odbędzie się w dniach 25-26.06.2013 r. w Warszawie w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie (ul. Meksykańska 6).

Program szkolenia dostępny tutaj>>>

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 21 czerwca br. na adres biuro@mae.com.pl bądź tel. 22 290 29 42.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

W ramach Grupy oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.
Grupowy zakup energii umożliwia osiągnięcie korzystniejszej ceny zakupu, co powala na zaoszczędzenie ponad 20% środków finansowych (doświadczenie na bazie dotychczasowych przetargów). Dodatkowo, pomagamy w optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej (element kosztu zużycia energii elektrycznej), co w wielu przypadkach przekłada się na kolejne oszczędności.

Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprasza do lektury pierwszego newslettera projektu CEP-REC

   Poziom lokalny stanowi pierwszą linię frontu na którym społeczeństwo musi wykonać ruch w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dlatego CEP-REC rozwija Regionalne Koncepcje Energetyczne - narzędzia, które wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii na tym poziomie, gdzie wymagane są pierwsze zmiany. CEP-REC podjął pilotażowe działania dążące do ustanowienia standardów przyszłych regionalnych koncepcji energetycznych i pomóc poszczególnym regionom w stworzeniu ich własnych koncepcji. CEP-REC wspiera również regiony w pomaganiu sobie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Newsletter>>>

Zapraszamy również do zapisania się na newsletter na stronie programu CEP-REC!
Zapisy>>>

Dnia 23 marca 2013 r. w Piasecznie w Zespole Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10 odbędzie się Drugi Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych organizowany prze Piaseczyńską Fundację Ekologiczną. Aktualności oraz szczegółowy plan turnieju znaleźć można tutaj.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprasza do udziału w wykładzie otwartym, którego celem jest zapoznanie uczestników z informacjami na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na inwestycje związane zarówno z produkcją energii odnawialnej, jak i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz na projekty termomodernizacyjne.

Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Na spotkaniu konsultantka Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz przedstawiciel Mazowieckiej Agencji Energetycznej przedstawią informacje na temat źródeł wsparcia w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym Inicjatywy Jessica.
Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej) w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.
 
W ramach Grupy oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.
Grupowy zakup energii umożliwia osiągnięcie korzystniejszej ceny zakupu, co powala na zaoszczędzenie ponad 20% środków finansowych (doświadczenie na bazie dotychczasowych przetargów). Dodatkowo, pomagamy w optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej (element kosztu zużycia energii elektrycznej), co w wielu przypadkach przekłada się na kolejne oszczędności.
IV Edycja Konkursu Polish National Sales Awards – Profesjonalny Sprzedawca Roku została rozstrzygnięta. Komisja Sędziowska pod nadzorem Kapituły Sędziowskiej, a także PwC, spośród 22 finalistów, rywalizujących ze sobą w 10 kategoriach, wyłoniła 8 laureatów Konkursu i wyróżniła 9 osób.

Z radością informujemy, iż pośród laureatów IV Edycji Konkursu PNSA znalazło się dwóch przedstawicieli Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.:
  • Laureaci kategorii Lider Samorządowy Bartosz Dubiński Prezes Zarządu oraz Dariusz Ciarkowski Członek Zarządu MAE.

Uzasadnienie Komisji Sędziowskiej:

W ramach innowacyjnych rozwiązań na poziomie samorządów i w zakresie elektryczności energetycznej spółka kierowana przez kandydata wykazuje się dużą kreatywnością oraz innowacyjnością. Mazowiecka Agencja Energetyczna wykazuje także wsparcie sprzedaży poprzez proces angażowania i edukację interesariuszy. Kandydat zastosował klasyczne biznesowe podejście do obsługi swoich interesariuszy – samorządów – przejawiające się w zmniejszeniu kosztów pozyskania energii.
We wrześniu br. dobiegł końca ponad 3-letni okres realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Program „Inteligentna Energia dla Europy” – IEE). W ramach działania pn. „Utworzenie regionalnej agencji zarządzania energią w Województwie Mazowieckim” Samorząd Województwa Mazowieckiego z innymi 51 partnerami utworzył i uruchomił Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE).

Celem działalności MAE jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki.

MAE w latach 2009-2012 zrealizowała rezultaty projektu, które umożliwiły osiągnięcie celów zakładanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy opracowywaniu projektu. Fundusze pomocowe umożliwiły Agencji nabycie niezbędnych kompetencji i doświadczenia, które pozwolą na jej funkcjonowanie w kolejnych latach i zapewnią rozwój.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem