Wyszukiwarka

Zapraszamy na warsztaty na temat szczegółów aplikowania o środki finansowe i zasad wdrażania instrumentów finansowych z Inicjatywy JESSICA.

Mazowiecka Agnecja Energetyczna wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. stanowią Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM)  dla wdrażanej na Mazowszu Inicjatywy JESSICA.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej) w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty zużycia energii elektrycznej są co najmniej 20 tys. zł.

W ramach Grupy oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.

Grupowy zakup energii umożliwia osiągnięcie korzystniejszej ceny zakupu, co powala na zaoszczędzenie środków finansowych ponad 20% (doświadczenie na bazie dotychczasowych przetargów). Dodatkowo, pomagamy w optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej (element kosztu zużycia energii elektrycznej), co przekłada się w wielu przypadkach na kolejne oszczędności.
Dnia 29 sierpnia 2012 r. Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę, w myśl której BGK wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną oraz Agencją Rozwoju Mazowsza będą pełniły rolę tzw. Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) w ramach mechanizmu finansowego JESSICA. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel aż 155 mln zł.

Mazowiecka Agencja Energetyczna będzie odpowiedzialna za część tych w środków – w wysokości 65,9 mln zł, która jest przeznaczona na finansowanie Projektów Miejskich w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Mając na celu zwiększenie efektywności energetycznej i ochronę środowiska Mazowiecka Agencja Energetyczna przystąpiła do współrealizacji z m.st. Warszawą projektu pn. "Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st.Warszawie" realizowanego w wybranych obiektach na terenie stolicy. Do zadań MAE jako partnera m.st. Warszawy w realizacji projektu będzie należało promowanie działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej.
 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w wybranych obiektach stolicy będzie miało na celu zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.

W dniu 11 czerwca br. w Płocku odbyło się seminarium nt. "Finansowanie przedsięwzięć energetycznych" zorganizowane przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej we współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Człowiek - energia - środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej", którego Mazowiecka Agencja Energetyczna jest partnerem.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli samorządów gmin, powiatów, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, nauczycieli - wszystkich osób zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Podczas swojego wystąpienia Dariusz Ciarkowski- Członek Zarządu MAE przedstawił działania Mazowieckiej Agencji Energetycznej zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki i biomasy.

W dobie kryzysu, samorządy lokalne coraz częściej szukają oszczędności. Jak się okazuje dobrym sposobem na zminimalizowanie kosztów są np. wspólne zakupy energii. Podpisany 10 kwietnia br. Mazowiecki Pakt na rzecz Oszczędności Energii jest szansą na szukanie kolejnych energooszczędnych rozwiązań.

23 kwietnia br. ruszył cykl spotkań przedstawicieli Mazowieckiej Agencji Energetycznej i Samorządu Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami gmin i powiatów. Pierwsze z nich odbyło się w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

24 kwietnia br. odbędzie się Forum Energetyczne „Rzeczpospolitej” 2012 będące drugą edycją projektu organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Konferencja będzie okazją do całościowego spojrzenia na możliwości oraz problemy energetyczne kraju.

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie strategiczne (np. polityka energetyczna Unii Europejskiej) ekonomiczne, rynkowe, infrastrukturalne (wielkie inwestycje w nowe moce wytwórcze, spójna polityka energetycznych przedsiębiorstw czy chaos) oraz tematy związane z nowoczesnymi technologiami dla elektroenergetyki, gazownictwa czy ciepłownictwa jak również innowacyjne idee biznesowe na czas zmian i dla lepszej obsługi klientów.

10 kwietnia br. w siedzibie UMWM w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie „Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii” (MPOE). Mazowiecką Agencję Energetyczną podczas spotkania reprezentowali: Prezes Zarządu Bartosz Dubiński oraz Członek Zarządu Dariusz Ciarkowski. W spotkaniu uczestniczyli również: marszałek Adam Struzik, wicemarszałkowie Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i Leszek Ruszczyk oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami, które powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. Jednocześnie w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpiło szereg niekorzystnych zjawisk. Istotne wahania cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony krajów rozwijających się, poważne awarie systemów energetycznych oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska wymagają nowego podejścia do prowadzenia polityki energetycznej. Wszystkie te czynniki mają wpływ na lokalny rynek energetyczny, także na sytuację w województwie mazowieckim.

Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Mazowieckiej Agencji Energetycznej wraz z pracownikami.

Nadal trwa nabór do piątej grupy zakupowej energii elektrycznej.

Termin zgłoszeń do V grupy zakupowej ze wszystkimi dokumentami przedłużony został do 28.03.2012 r.

Harmonogram V grupy zakupowej:

*zakup energii elektrycznej w okresie od 01.10.2012 do 31.12.2013 r.
*zamknięcie zgłoszeń do grupy zakupowej ze wszystkimi dokumentami - do 28.03.2012 r.
*opracowanie dokumentacji przetargowej - do 06.04.2012 r.
*ogłoszenie przetargu - do 16.04.2012 r.
*przewidywane rozstrzygnięcie przetargu - do 31.05.2012

Zapraszamy do współpracy.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem