Wyszukiwarka

Informujemy, że Mazowiecka Agencja Energetyczna organizuje, w dniach 22–23 września 2015 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54, międzynarodową konferencję-seminarium zatytułowaną
 
„Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych",
 
gdzie przy udziale polskich i zagranicznych ekspertów podsumowane zostaną wyniki prac oraz przedstawione wnioski wynikające z realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie EINSTEIN*.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

W dniu 25 czerwca 2015 roku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie I pilotażowej edycji Studiów Podyplomowych "Samorządowy Menedżer Energii SME" utworzonych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ceremonię wręczenia dyplomów poprzedziły wystąpienia Członka Zarządu MAE Pana Marka Pszonki oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW Pana Artura Dąbrowskiego, którzy podziękowali osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz życzyli absolwentom efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w ich dalszej karierze urzędniczej.
RENEXPO® Poland 2015 odbędzie się w dniach od 22 do 24.09.2015 r.
w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Tak jak do tej pory, będzie wydarzenie skierowane głównie do specjalistów i osób silnie zainteresowanych tematyką OZE i efektywnością energetyczną.


Koncepcja RENEXPO® Poland

U podstaw idei RENEXPO® leży promocja odnawialnych źródeł energii w Europie. Nasze targi i towarzyszące im konferencje obejmują spektrum szeroko pojętej energii odnawialnej i efektywności energetycznej. RENEXPO® Poland stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko na płaszczyźnie krajowej ale także międzynarodowej.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.
Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko:


Członka Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.


Kandydaci na stanowisko powinni spełniać następujące wymagania:

- udokumentowane posiadanie wykształcenia wyższego technicznego lub 
  ekonomicznego w zakresie ekonomii, zarządzania lub finansów (wymagany tytuł 
  magistra),
- co najmniej 5-letni staż pracy,
- doświadczenie w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niekaralność,
- niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
  stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

Szanowni Państwo!


Mazowiecka Agencja Energetyczna rozpoczęła rekrutację na II edycję studiów podyplomowych Samorządowy Menedżer Energii (SME), realizowanych przez Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

INFORMACJA w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl


SME skierowany jest do : urzędników samorządu terytorialnego, pracowników lub kandydatów na pracowników urzędów gmin, powiatów lub urzędów szczebla regionalnego z województwa mazowieckiego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego, a także przedsiębiorstw komunalnych.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Warunki przeprowadzenia badania:
1. Miejsce: siedziba Spółki.
2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.
3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Mazowiecka Agencja Energetyczna we współpracy z partnerami z innych krajów UE realizuje projekt pt. „Regionalne Koncepcje Energetyczne - CEP-REC” w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego.

www.youtube.com/watch

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy