Wyszukiwarka

W dniu 28 października 2014 r. w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica”Sp.z.o.o. w Ząbkach odbyło się uroczyste, uruchomienie instalacji projektu EINSTEIN.
Z dumą pragniemy poinformować, że w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Województwa Mazowieckiego - Marszałek Adama Struzik, Wicemarszałek Elżbieta Lanc, Skarbnik Marek Miesztalski, Dyrektorzy Departamentów, przedstawiciele Starostwa Wołomińskiego na czele z Panem Starostą – Piotrem Uścińskim, włodarze miasta Ząbki – z Panem Robertem Perkowskim - Burmistrzem oraz wielu innych znamienitych gości.
Mazowiecka Agencja Energetyczna organizuje bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych : pt. „Zamień odpady na zysk – Biogazownia w twojej gminie” - realizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno - edukacyjnej współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Biogaz jako odnawialne źródło energii może zmniejszyć zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne, a także na ograniczenie emisji szkodliwych związków powstających w wyniku ich spalania. Może on być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, ciepła a także jako paliwo do samochodów. Jednak z drugiej strony budowa biogazowi budzi wiele kontrowersji.
Celem interaktywnych warsztatów dla młodzieży jest zwiększenie świadomości o biogazie jako źródła odnawialnej energii.
Warsztaty przeprowadzane będą w siedzibie szkoły w dogodnym terminie. Każdy z uczestników otrzyma broszurę informacyjną na temat biogazowi z długopisem, a na zakończenie warsztatu certyfikat. Każda szkoła uczestnicząca w programie otrzyma materiały informacyjne dla nauczycieli i na potrzeby bibliotek.

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.
Spotkanie Sieci Bałtyckich Agencji Energetycznych w Estonii

W dniach 3-4 lipca 2014 roku przedstawiciele Mazowieckiej Agencji Energetycznej: Katarzyna Sobótka-Demianowska oraz Dariusz Ciarkowski uczestniczyli w spotkaniu sieci agencji energetycznych regionu bałtyckiego w ramach projektu BEAN – Baltic Energy Agency Network. Oprócz przedstawicieli Mazowsza w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele agencji energetycznych ze Szwecji (region Skane), Litwy (region Kowno), Łotwy (region Zemgale) oraz gospodarze spotkania z Agencji Energetycznej w Tartu. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych pomysłów i działań, które agencje mogły wspólnie realizować w przyszłości przyczyniając się do upowszechniania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w rejonie morza Bałtyckiego.

   

Bruksela, 23 czerwiec 2014

KOMUNIKAT PRASOWY

STRATEGO: Nowy projekt UE wspierający władze lokalne
w rozwoju planów działań dotyczących dostarczenia ciepła i chłodu
(Heating & Cooling plans)

 

Ukazał się nowy numer Kroniki Mazowieckiej. Zapraszamy do lektury.

W tym numerze także artykuł przygotowany przez MAE pt. "Prosument - Nowy gracz na rynku zielonej energii" (str. 28.)


Szczegóły tutaj>>>

Artykuł także poniżej:

Prosument – nowy gracz na rynku zielonej energii

Mając na celu wsparcie gmin, powiatów, przedsiębiorców i innych podmiotów (przedsiębiorców, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne), szczególnie tych zużywających duże ilości energii elektrycznej, w działaniach polegających na obniżeniu kosztów zakupu energii elektrycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna przygotowuje kolejną grupę zakupową na dostawy energii elektrycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w grupach zakupowych - zapraszamy do kontaktu z MAE w sprawie grup zakupowych każdy podmiot, którego roczne koszty energii elektrycznej wynoszą co najmniej 20 tysięcy złotych.

W ramach Grupy oferujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego, zgodnie z wymogami Ustawy PZP, kompleksową pomoc w trakcie całego postępowania przetargowego i procesu zmiany sprzedawcy.

Seminarium nt. „Rynek energii odnawialnej na terenie województwa mazowieckiego – rezultaty projektu „Plan rozwoju energetyki na Mazowszu” (Regional Energy Concepts – CEP-REC) odbyło się 06.06.2014 roku
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Jagiellońska 26.

Podczas seminarium przedstawione zostało tło projektu „Plan rozwoju energetyki na Mazowszu” (Regional Energy Concepts – CEP-REC), jego cele, założenia, przyszłe działania oraz rezultaty jakie powinny zostać osiągnięte, jak również wyniki dotychczasowych badań.
Mazowiecka Agencja Energetyczna uczestniczy - wraz z partnerami z Węgier, Austrii, Czech, Niemiec, Włoch, Słowacji i Słowenii – w międzynarodowym projekcie Regional Energy Concepts (CEP-REC) „Plan rozwoju energetyki na Mazowszu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wypracowanie założeń do wzorcowego programu/strategii energetycznej dla regionów, które na przykładzie Mazowsza mają posłużyć również do wypracowania polskiego modelu regionalnych programów energetycznych. Działania projektowe pozwolą na stworzenie bazy pod przyszłą strategię/ bilans energetyczny Mazowsza, a także uzupełnią istniejące dokumenty strategiczne województwa mazowieckiego.

Mazowiecka Agencja Energetyczna i MSODI Mazowiecka Sieć Innowacji zaprasza na seminarium:

INNOWACJE W ZASIĘGU RĘKI
Źródła finansowania.
Z kim wdrażać.
Jakie instytucje mogą pomóc.


Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, członków organizacji gospodarczych, przedstawicieli uczelni wyższych, przedstawicieli samorządów jednostek terytorialnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy