Wyszukiwarka

Dnia 24 lutego 2011 r. (g. 8:30-16:00) w Rzeszowie w sali S3 (budynek S) Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Powstańców Warszawy 10 odbędzie się konferencja pt. „Lokalne aspekty efektywności energetycznej” organizowana przez Podkarpacką Agnecję Energetyczną.

Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu efektywności energetycznej przedstawicieli samorządów terytorialnych i innych instytucji oraz firm kreujących rozwój lokalny.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


Szczegóły>>>

"(...) Ważnym czynnikiem mający wpływ na tempo rozwoju sektora biogazu jest aspekt społeczny takich inwestycji.

W wielu przypadkach opory społeczności lokalnej mogą nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaniechania budowy biogazowni. Jest to w głównej mierze spowodowane brakiem rzetelnej i kompletnej wiedzy o procesach i technologiach wytwarzania oraz zagospodarowania wytworzonego biogazu rolniczego, sposobach zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnych, zasadach funkcjonowania instalacji, procedurach postępowania przy lokalizacji inwestycji itd.

W związku z tym „Kierunki…” wskazują potrzebę przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnej skierowanej do wielu grup społecznych."

Źródło: Rzeczpospolita, 2011.02.10.

Mazowiecka Agencja Energetyczna prowadzi stałe działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na Mazowszu.

Dnia 8 lutego 2011r. w sali konferencyjnej Mazowieckiej Agencji Energetycznej odbyło się szkolenie „Samorządowy manager ds. energii”.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli gmin zainteresowanych aktualnymi problemami związanymi z efektywnością energetyczną, OZE i zaopatrzeniem w energię.

W szkoleniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele gmin z Mazowsza zaangażowanych w działania realizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną w obszarze wzrostu wykorzytania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

W imieniu Portalu cng.auto.pl zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane CNG w Polsce na jedyne w swoim rodzaju spotkanie, na którym będzie można bliżej poznać gaz ziemny jako paliwa dla pojazdów.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2011 roku o godz. 12:00 w Warszawie, ul. Kasprzaka 25.

W czasie spotkania zostanie przeprowadzona prezentacja związana z technicznymi aspektami wykorzystania tego paliwa, następnie dyskusja w trakcie której zostanie omówiona aktualna sytuacja na temat rynku CNG w Polsce. Na spotkaniu będą obecne osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykorzystania gazu ziemnego - specjaliści oraz kierowcy pojazdów. Będzie można również obejrzeć pojazdy zasilane CNG - z instalacją fabryczną i po konwersji.

Co to jest „Innowator Mazowsza”?


„Innowator Mazowsza”, to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015. Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Informujemy, że Mazowiecka Agencja Energetyczna realizuje kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2010r. Mazowiecka Agencja Energetyczna zakończyła realizację drugiego z trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Efektywność energetyczna – cykl artykułów problemowych na łamach prasy lokalnej i regionalnej”.

Informujemy, ze w dniu 15 grudnia 2010r. Mazowiecka Agencja Energetyczna zakończyła realizację pierwszego z trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Lekcje interaktywne nt. odnawialnych źródeł energii”.

W zeszłym tygodniu prezes MAE Bartosz Dubiński oraz ekspert ds. energi odnawialnej i efektywności energetycznej Włodzimierz Pomierny zostali poproszeni o udzielenie wywiadu dla portalu Chrońmy Klimat.pl

Tematem przewodnim rozmowy była rola agencji w integracji samorządu ze światem nauki i biznesu oraz podsumowanie roku działalności MAE w energii odnawialnej.

Zachęcamy do czytania: wywiad

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy