Wyszukiwarka

Informujemy, że Mazowiecka Agencja Energetyczna realizuje kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2010r. Mazowiecka Agencja Energetyczna zakończyła realizację drugiego z trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Efektywność energetyczna – cykl artykułów problemowych na łamach prasy lokalnej i regionalnej”.

Informujemy, ze w dniu 15 grudnia 2010r. Mazowiecka Agencja Energetyczna zakończyła realizację pierwszego z trzech projektów z zakresu edukacji ekologicznej dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Lekcje interaktywne nt. odnawialnych źródeł energii”.

W zeszłym tygodniu prezes MAE Bartosz Dubiński oraz ekspert ds. energi odnawialnej i efektywności energetycznej Włodzimierz Pomierny zostali poproszeni o udzielenie wywiadu dla portalu Chrońmy Klimat.pl

Tematem przewodnim rozmowy była rola agencji w integracji samorządu ze światem nauki i biznesu oraz podsumowanie roku działalności MAE w energii odnawialnej.

Zachęcamy do czytania: wywiad

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994 r o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

W dniu 18.10.2010 Rzeczpospolita organizuje konferencję pt. Energetyka słoneczna w Polsce - stan obecny, przyszłość i kierunki rozwoju. Moderatorem konferencji będzie pracownik MAE, Włodzimierz Pomierny.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. ponownie zaprasza wszystkich chętnych do projektu utworzenia klastra dotyczącego energii odnawialnej. Głównym celem tej inicjatywy jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.6 RPO WM. Więcej informacji nt klastra w zakładce Mazowiecki Klaster Energii Odnawialnej.

Rada Nadzorcza Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Warszawie ogłosiła konkurs na stanowisko:

Członka Zarządu Spółki Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. objęła patronatem honorowym konferencję dotyczącą biogazu. Impreza jest organizowana przez Master Institute i odbędzie się w dniach 27-28.10.2010 w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie. Szczegółowy program konferencji oraz dalsze informacje na stronie organizatora:

www.master-institute.pl

Już 1,2 mln zł kredytów zostało udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska na zakup i montaż kolektora słonecznego. Najczęstszymi kredytobiorcami są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja wynosi 45% kapitału udzielonego kredytu. Jednak nie można zapominać o podatku od otrzymanej dotacji. W ten sposób do kasy państwa ponownie wróci nawet kilkadziesią tmilionów złotych. Przy obliczaniu opłacalności inwestycji należy zatem jeszcze w fazie planowania  obliczyć rzeczywistą jej wartość.
 
Żródło: Rzeczpospolita z dnia 8.09.2010

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy