Wyszukiwarka

Dnia 24 marca 2011 r. podczas III Międzynarodowych Targów Czystej Energii CENERG odbyło się zorganizowane przez MAE seminarium pt. "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – niższe koszty energii w gminach".

Celem seminarium było poszerzenie wiedzy z zakresu poprawy efektywności energetycznej, zapoznanie z najnowocześniejszymi technologiami , które w znaczący sposób mogą przyczynić się do obniżenia kosztów energii w gminie. Kluczową częścią seminarium było przedstawienie instrumentów finansowych umożliwiających wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Mazowiecka Agencja Energetyczne objęła partonatem branżowym III Międzynarodowe Targi Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl), które odbędą się w dnia 23-25 marca 2011 r. w Warszawskim centrum wystawienniczo-konferencyjnym Expo XXI przy ulicy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

W ramach Targów CENERG 2011 MAE organizuje seminarium pt. „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - niższe koszty energii w gminach”.

Program seminarium i inne szczegóły>>>

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Targach CENERG 2011.

Dniach 16-17 marca 2011 r. w Warszawie w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie FORUM ENERGETYCZNE „RZECZPOSPOLITEJ” Rynek energii w Polsce – perspektywy rozwoju, konkurencyjność, ceny.

Mazowiecka Agencja Energetyczna objęła patronatem to wydarzenie.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj>>>

Dnia 15 lutego 2011 roku odbył się w Warszawie zorganizowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii pierwszy z cyklu tegorocznych dni informacyjnych Programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE Programe).

Jest to program Unii Europejskiej wspierający działania mające na celu:
  • poprawę efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych;
  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł energii;
  • promowanie efektywności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Dnia 10 lutego 2011r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt "Farma" odbyła się konferencja pt. "BIOGAZOWNIE - energia z odnawialnych źródeł" zorganizowana przez dziennik Rzeczpospolita.

Szczegóły tutaj>>>

Mazowiecka Agencja Energetyczna objęła patronatem to wydarzenie i była reprezentowana przez Katarzyną Sobótkę – eksperta MAE ds. energii odnawialnej,

Dnia 24 lutego 2011 r. (g. 8:30-16:00) w Rzeszowie w sali S3 (budynek S) Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Powstańców Warszawy 10 odbędzie się konferencja pt. „Lokalne aspekty efektywności energetycznej” organizowana przez Podkarpacką Agnecję Energetyczną.

Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu efektywności energetycznej przedstawicieli samorządów terytorialnych i innych instytucji oraz firm kreujących rozwój lokalny.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.


Szczegóły>>>

"(...) Ważnym czynnikiem mający wpływ na tempo rozwoju sektora biogazu jest aspekt społeczny takich inwestycji.

W wielu przypadkach opory społeczności lokalnej mogą nawet w skrajnych przypadkach doprowadzić do zaniechania budowy biogazowni. Jest to w głównej mierze spowodowane brakiem rzetelnej i kompletnej wiedzy o procesach i technologiach wytwarzania oraz zagospodarowania wytworzonego biogazu rolniczego, sposobach zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnych, zasadach funkcjonowania instalacji, procedurach postępowania przy lokalizacji inwestycji itd.

W związku z tym „Kierunki…” wskazują potrzebę przeprowadzenia szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjno-promocyjnej skierowanej do wielu grup społecznych."

Źródło: Rzeczpospolita, 2011.02.10.

Mazowiecka Agencja Energetyczna prowadzi stałe działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na Mazowszu.

Dnia 8 lutego 2011r. w sali konferencyjnej Mazowieckiej Agencji Energetycznej odbyło się szkolenie „Samorządowy manager ds. energii”.

Szkolenie skierowane było do przedstawicieli gmin zainteresowanych aktualnymi problemami związanymi z efektywnością energetyczną, OZE i zaopatrzeniem w energię.

W szkoleniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele gmin z Mazowsza zaangażowanych w działania realizowane przez Mazowiecką Agencję Energetyczną w obszarze wzrostu wykorzytania odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej.

W imieniu Portalu cng.auto.pl zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane CNG w Polsce na jedyne w swoim rodzaju spotkanie, na którym będzie można bliżej poznać gaz ziemny jako paliwa dla pojazdów.

Spotkanie odbędzie się 12 lutego 2011 roku o godz. 12:00 w Warszawie, ul. Kasprzaka 25.

W czasie spotkania zostanie przeprowadzona prezentacja związana z technicznymi aspektami wykorzystania tego paliwa, następnie dyskusja w trakcie której zostanie omówiona aktualna sytuacja na temat rynku CNG w Polsce. Na spotkaniu będą obecne osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wykorzystania gazu ziemnego - specjaliści oraz kierowcy pojazdów. Będzie można również obejrzeć pojazdy zasilane CNG - z instalacją fabryczną i po konwersji.

Co to jest „Innowator Mazowsza”?


„Innowator Mazowsza”, to konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest on jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015. Konkurs „Innowator Mazowsza” objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Podkategorie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy