Wyszukiwarka

 

BOOSTEE logo 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna zorganizowała pierwsze promocyjne spotkanie projektu BOOSTEE-CE. Wydarzenie odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i zgromadziło 50 uczestników.

Zaprezentowano cele projektu oraz realizowane działania i rezultaty do osiągnięcia w ramach projektu. Podczas spotkania zostały rozdane ankiety, których wyniki stanowią feedback ze spotkania. Z podsumowania wynika, iż zainteresowanie zagadnieniem efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej jest ogromne i 100% ankietowanych uważa, że działania w tym zakresie są potrzebne w kraju/regionie. Pomimo zetknięcia się w sposób bezpośredni z funkcjonowaniem systemu poprawy efektywności energetycznej, nadal 28,6% ankietowanych ocenia, że działania nie są wystarczające, a 57,1% uważa, że wciąż można poprawiać istniejące procedury i mechanizmy zwiększania efektywności energetycznej w budynkach. Najbardziej brakuje informacji o sposobach finansowania tego typu inwestycji (85,7%), w drugiej kolejności brak jest informacji o właściwych sposobach poprawy efektywności energetycznej (42,8%). Każda osoba z ankietowanych sądzi, iż potrzebna jest platforma, która zintegruje wszystkie aspekty dotyczące efektywności energetycznej w budynkach - techniczne dane o budynkach (modele 3D, mapy wizualizacyjne budynków), metody poprawy efektywności energetycznej, strategie finansowania inwestycji oraz najlepsze praktyki stosowane w tym zakresie. Uczestnicy reprezentowali różne grupy zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej:  lokalne i regionalne władze publiczne, SME, eksperci energetyczni, media oraz tzw. wsparcie biznesowe.

Zapraszamy do zapoznania się materiałami dotyczącymi projektu

BOOSTEE-CE Cele, działania i planowane rezultaty projektuCele, działania i planowane rezultaty projektu

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/BOOSTEE-CE.html

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy