CEESEN

Transformacja energetyczna

Konferencja “Transformacja energetyczna w Środkowo-Wschodniej Europie” – aby poczynić znaczące postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju w regionie

Międzynarodowa konferencja “Transformacja energetyczna w Środkowo-Wschodniej Europie”, która odbędzie się w dniach 19-20 Października w Pradze zgromadzi specjalistów i autorytety z zakresu energetyki z Europy Środkowo-Wschodniej, aby wspólnie zaprojektować drogę do transformacji energetycznej do roku 2050. Celem konferencji jest pomoc merytoryczna we wdrażaniu polityki europejskiej na poziomie krajowym I lokalnym. Urzędnicy UE, eksperci energetyczni, politycy i inni członkowie społeczeństwa podczas tych dwóch dni podzielą się doświadczeniem i opracują konkretne plany i pomysły dla różnych regionów w osiągnięciu europejskich celów w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz emisji gazów cieplarnianych.

Rejestracja na konferencję jest bezpłatna i otwarta na: https://ceesen.org/conference/

Dla organizatorów tego wydarzenia - jedynego w swoim rodzaju konsorcjum organizacji i osób prywatnych z Europy Środkowo- Wschodniej (CEESEN),transformacja energetyczna  to nie tylko hasło. Jej członkowie uważają, że kraje i regiony muszą opracować konkretne plany działań, od początku zapewniające udział w nich całego społeczeństwa, aby przejść na gospodarkę niskoemisyjną.

Oczywiście, dlatego, hasło tegorocznej konferencji to: "Niskoemisyjne przejście na energię? Razem jest to możliwe ".

W celu rejestracji i szczegółowych informacji: https://ceesen.org/conference/

More about the CEESEN network and the project see at: www.ceesen.org

Kontakt: Żaneta Latarowska z.latarowska@mae.com.pl