Wyszukiwarka

Mazowiecka Agencja Energetyczna, była organizatorem Konferencji podsumowującej projekt pn.: „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny” - dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja odbyła się w dniu 29 czerwca 2017 r. w obiektach Centrum Badawczego Konwersji Energii i  Źródeł Odnawialnych (KEZO) PAN w Jabłonnie przy ul.  Akademijnej.

 W trakcie spotkania - następujący prelegenci zabierali głos:

Pan dr inż. Jerzy Osiak – Neo-Doradcy Sp. z o. o.  podsumował realizację Projektu „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny” oraz  jego wyniki.  

Pan Marcin Podgórski Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego przedstawił założenia uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, wyzwania związane z jakością powietrza w Województwie Mazowieckim.

Pan Prof. dr hab. Inż. Artur Jerzy Badyda Politechnika Warszawska Wydział Instalacji Budownictwa Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska omówił działania skutkujące zmniejszeniem emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery.

Pan Marek Pszonka Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej przedstawił możliwości finansowania działań związanych z poprawą jakości powietrza (RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW).

Pan dr inż. Patryk Chaja Instytut Maszyn Przepływowych PAN Zakład Energetyki Rozproszonej omówił  E-mobility w kontekście niskoemisyjności oraz współczesnych systemów energetycznych.

DODATKOWE INFORMACJE I WNIOSKI:

Doświadczenia i wiedza zebrana podczas realizacji Projektu „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny” zostaną wykorzystane m. in. przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, jako wkład w prace przygotowawcze przy opracowaniu tak zwanej „uchwały antysmogowej”. Podczas Konferencji poruszone zostaną także aspekty zdrowotne przedmiotowego problemu oraz możliwości pozyskania finansowania na projekty związane z ograniczeniem niskiej emisji.

W związku z powyższym Mazowiecka Agencja Energetyczna zaprosiła do współpracy przy Konferencji nie tylko partnerów realizujących projekt, lecz także przedstawicieli świata nauki, instytuty badawcze oraz Departament Gospodarki Odpadami i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który przedstawi założenia wstępne „uchwały antysmogowej” na Mazowszu.

Jakość powietrza jest to kwestia niezwykle priorytetowo traktowana przez Komisję Europejską. Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza ustanawia normy i terminy ich wprowadzenia w celu zmniejszenie stężeń substancji szkodliwych w powietrzu. A wiemy, że tegorocznej zimy mieszkańcy województwa mazowieckiego, w tym również przedstawiciele samorządów, doświadczyli problemu złej jakości powietrza związanego z pojawiającym się smogiem. Zjawisko smogu odnotowaliśmy praktycznie we wszystkich większych miastach Polski, a przede wszystkim tam gdzie do ogrzewania wykorzystywane są kotły i paliwa niższej jakości lub wręcz odpady.

Należy podkreślić, że Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem zaproszonych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Udział wzięło ponad 50 ich przedstawicieli. 

Poniżej zamieszczamy prezentacje z konferencji:

 Prezentacja J. Osiak

Prezentacja M. Podgórski

Prezentacja A.J. Badyda

Prezentacja M.Pszonka

Prezentacja P.Chja

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy