Informujemy, że Mazowiecka Agencja Energetyczna organizuje, w dniach 22–23 września 2015 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum przy ul. Złotej 48/54, międzynarodową konferencję-seminarium zatytułowaną
 
„Inteligentne systemy energetyczne i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych",
 
gdzie przy udziale polskich i zagranicznych ekspertów podsumowane zostaną wyniki prac oraz przedstawione wnioski wynikające z realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie EINSTEIN*.


Celem konferencji jest omówienie efektów sezonowego magazynowania ciepła pozyskanego z energii słonecznej i wykorzystania go, wraz z użyciem pomp ciepła, do celów grzewczych. Instalacja ta została wykonana w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „DREWNICA” w Ząbkach.

W wydarzeniu wezmą udział międzynarodowi partnerzy projektu EINSTEIN, jak również partnerzy dwóch innych projektów realizowanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną:
- projektu STRATEGO finansowanego z unijnego programu Inteligentna Energia dla Europy oraz
- projektu STREAMER finansowanego z środków 7. Programu Ramowego.

Wyniki uzyskane w ramach realizacji tych trzech projektów pozwolą na merytoryczną dyskusję o: możliwościach magazynowania energii cieplnej, efektywności energetycznej w szpitalach, sposobach wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), przyszłości sieci cieplnych i chłodniczych (district heating and cooling).

Konferencję otworzy Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.

Podczas drugiego dnia konferencji przewidziano wizytę studyjną poświęconą prezentacji magazynu energii cieplnej w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „DREWNICA” w Ząbkach oraz odwiedziny w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Projekt „EINSTEIN”
Effective INtegration of Seasonal Thermal Energy storage system IN existing building.
Finansowany w ramach unijnego 7. Programu Ramowego z zakresu badań i rozwoju technologicznego.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie w okresie grzewczym energii słonecznej, pobranej i zmagazynowanej w lecie. Uczestniczy w nim 17 partnerów z Polski i z zagranicy – instytutów badawczych, jednostek naukowych oraz firm wykonawczych – wśród nich MAE.

Projekt jest realizowany w celu zmniejszenia zużycia energii pierwotnej w budynkach dzięki wykorzystaniu energii słonecznej w połączeniu z pompami ciepła i sezonowym magazynowaniem energii cieplnej (STES) do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.= Energia słoneczna + STES + Pompa ciepłaInformacje związane z konferencją udzielane są telefonicznie pod numerem +48 607 418 470 lub (22) 407 14 17 oraz pod adresem e-mail: biuro@mae.com.pl


 

AGENDA PL

AGENDA EN


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REPLY CARD