W dniu 25 czerwca 2015 roku w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie I pilotażowej edycji Studiów Podyplomowych "Samorządowy Menedżer Energii SME" utworzonych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. oraz dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ceremonię wręczenia dyplomów poprzedziły wystąpienia Członka Zarządu MAE Pana Marka Pszonki oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW Pana Artura Dąbrowskiego, którzy podziękowali osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz życzyli absolwentom efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy w ich dalszej karierze urzędniczej.
Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie świadectw i certyfikatów ukończenia studiów.
 
Na zakończenie  Dziekan Wydziału Ekologii prof. nadzw. dr hab. Piotr Tomaszewski podziękował za współpracę Mazowieckiej Agencji Energetycznej i zaoferował dalszą pomoc przy kolejnych edycjach „Samorządowego Menedżera Energii SME”.

Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom i serdecznie gratulujemy absolwentom.