Wyszukiwarka

We wrześniu br. dobiegł końca ponad 3-letni okres realizacji projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Program „Inteligentna Energia dla Europy” – IEE). W ramach działania pn. „Utworzenie regionalnej agencji zarządzania energią w Województwie Mazowieckim” Samorząd Województwa Mazowieckiego z innymi 51 partnerami utworzył i uruchomił Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE).

Celem działalności MAE jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki.

MAE w latach 2009-2012 zrealizowała rezultaty projektu, które umożliwiły osiągnięcie celów zakładanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy opracowywaniu projektu. Fundusze pomocowe umożliwiły Agencji nabycie niezbędnych kompetencji i doświadczenia, które pozwolą na jej funkcjonowanie w kolejnych latach i zapewnią rozwój.


W związku z zakończeniem tego etapu funkcjonowania MAE organizujemy seminarium pt. „Energetyka regionalna – samorząd vs biznes, partnerzy czy konkurenci?”” podsumowujące realizację projektu i 3-letni okres działalności MAE. Podczas spotkania przedstawione zostaną działania oraz efekty osiągnięte przez pierwszy okres działalności.

Seminarium odbędzie się w dniu 07.11.2012 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są Bank Gospodarstwa Krajowego i SITA Polska Sp. z o.o.:
 

PROGRAM SEMINARIUM

10.00 – 10.10 Otwarcie spotkania.
 
10.10 – 10.30 Rola władz regionalnych w kreowaniu i wdrażaniu polityki energetycznej. Doświadczenia regionalnych agencji zarządzania energią – Adam STRUZIK, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 
10.30 – 10.50 Prezentacja bieżącej działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Cele i efekty projektu IEE – Bartosz DUBIŃSKI, Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

10.50 – 11.10 Plan energetyczny dla Polski na lata 2013-2030 – poseł Andrzej CZERWIŃSKI.

11.10 – 11.30 Rola samorządu terytorialnego w poprawie bilansu energetycznego
– poseł Piotr ZGORZELSKI.

11.30 – 11.50 Agencje energetyczne dla społeczności lokalnych – Vassilia ARGYRAKI, przedstawiciel Komisji Europejskiej, EACI.

11.50 – 12.10 Kierunki strategiczne działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Oferta MAE – Dariusz CIARKOWSKI, Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

12.10 – 12.30 Inicjatywa JESSICA jako instrument wsparcia dla projektów efektywności energetycznej – Anna GAJEWSKA, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego.

12.30 – 13.00 Wręczenie statuetek PARTNER ENERGETYCZNY.

13.00 Zakończenie seminarium.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.

Zrozumiałem

Mazowiecka Agencja Energetyczna

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 lok. 300, 02-362 Warszawa Tel./fax: +48 22 290 29 42, +48 22 823 47 40 e-mail: biuro@mae.com.pl

NIP: 1132760903 REGON: 141828652 KRS: 0000328664
Kapitał zakładowy 3.040.000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy